Chakra’s

Ons lichaam functioneert als 1 systeem. Denken beïnvloedt onze emoties en emoties beïnvloeden het lichaam. De onderstaande uitleg van de chakra’s is dus ook niet rigide, daar de chakra’s samenwerken en elkaar beïnvloeden. Daarom komen bepaalde thema’s ook terug in verschillende chakra’s, belicht vanuit verschillende perspectieven. Na de uitleg van de chakra’s hieronder volgt hiervan een voorbeeld.

Voetchakra’s
‘Op eigen benen staan’

Plek: onder de voeten

Beweging over de aarde. Je stappen. Je richting. Ruimte. Evenwicht.

Hoe stevig sta je op de aarde. Hoe neem je je stappen en beweeg je over de aarde.

Wortelchakra
‘Geworteld zijn’

Plek: Onderaan je stuitje, basis van de wervelkolom

Basischakra, Verbinding met de aarde. Overlevingsdrang. Veiligheid. De wil om voort te bestaan. Scheppingskracht. Kracht van vernieuwing. Fysieke energie. Contact met je lichaam. Gezondheid. Zelfzorg. Huiselijkheid. Een plek voor jezelf creëren. Houding tegenover werk en bezigheden, tegenover falen en succes.

Hoe meer je in het nu leeft en wilt leven en de dingen om je heen met al je zintuigen opneemt, hoe meer aarde energie je opneemt, hoe meer gronding, hoe meer levenskracht een mens voelt en hoe makkelijker je je kwaliteiten manifesteert.

Navelchakra
‘Vlinders in de buik’

Plek: Onderbuik, handbreedte onder de navel, centrum van je lichaam.

Emotionele centrum. Gevoelscentrum. Sympathie. Aanvoelen van anderen. Verbinding met anderen. Rijpheid. Sensualiteit. Plezier en genieten.

De meeste Aziatische vechtsporten noemen deze plek ’hara’. Centreren in dit punt is de basis van deze sporten en gaat ervan uit dat hoe meer je bewustzijn in je centrum is, hoe meer je boven je eigen fysieke kracht uitstijgt.

Zonnevlecht
‘Brandend van verlangen’

Plek: Plexus Solaris

Persoonlijke wil. Persoonlijke kracht. Vermogen tot handelen. Je kracht bundelen. Zelfbeheersing. De behoefte zinvol bezig te zijn. Individu-identiteit. Transformatie van gevoelens. Het gebruik van onze levenskracht om op een vreugdevolle en harmonieuze manier onze doelen te bereiken. Hier zit het evenwicht tussen welke handelingen doen we en welke laten we. De kunst tussen groeien en zijn.

God, schenk ons de genade om kalm de dingen te accepteren die niet veranderd kunnen worden, de moed om de dingen te veranderen die we veranderen moeten, en de wijsheid om het een van het ander te kunnen onderscheiden.-Reinhold Niebuhr

Als dit chakra goed werkt, dan worden gevoelens op een harmoniserende manier gevoeld en getransformeerd. De mogelijkheid je gevoelens te voelen zonder oordeel of weg te drukken door over-analyse.

Hartchakra
‘Volg je hart’

Plek: Ter hoogte van het hart

Centrum van Liefde. Mededogen. Empathie. Liefde geven en ontvangen. Gevoel van overgave.

Vervulling realiseren. Vanuit je hart maak je de keuzes die horen bij je levensopdracht. Je vermogen lief te hebben en te genieten. Liefde is de kracht die de wereld, onszelf en anderen ziet met mededogen en empathie zonder ons te identificeren met gevoelens en gebeurtenissen.

Keelchakra
‘Noten op je zang’

Plek: Keel

Communicatiecentrum. Zelfexpressie. Creativiteit.  Helderhorendheid

Expressie geven aan jezelf. Expressie om je bewustzijn te kanaliseren en stimuleren.

Hoe ga je om met jezelf en met anderen. Je innerlijke stem kunnen horen. Van daaruit je grenzen aangeven. Je eigen stemmen leren kennen en begrijpen. Bijvoorbeeld in een boze stem je gekwetstheid te zien en de behoefte die daarachter ligt.

Voorhoofdchakra
‘Iemand doorzien’

Plek: tussen de wenkbrauwen

Derde oog.  Intuïtie. Helderziendheid . Fantasie. Visualisatiemogelijkheid. Verbeeldingskracht. Ideeën, abstractie. Je niet fysieke beleving van jezelf.

Dit gebied heeft alles te maken met het ‘zien’ van de wereld. ‘Meer omvattend waarnemen’. De onderliggende tendensen kunnen waarnemen.  De situatie kunnen zien zoals hij is; vaak projecteren we het verleden in het heden en zien daardoor niet de realiteit. Het gebied van waar je alles in een breder perspectief kan zien. Je visie in het leven.

Kruinchakra
‘Er is meer tussen hemel en aarde’

Plek : boven op het hoofd

Centrum van zuiver weten. Universele kennis.. Eenheidsbeleving. Dromen. Zelfinzicht. Intelligentie. Vertrouwen.

Het gevoel dat we allen verbonden zijn met elkaar, de aarde en kosmos. Vanuit hier vertrouwen beleven. Vertrouwen in het levensproces. Het Goddelijke in en om ons gewaar zijn. Het magische, mystieke. Inspiratie ontvangen.. Grenzen kunnen verleggen door middel van creatief denken. Informatie over gedachtenstructuren: normen en waarden. Hoe meer verantwoording iemand neemt, hoe meer zelf macht, hoe meer zelfvertrouwen.

Voorbeeld doorwerking thema ‘faalangst’ in de chakra’s

chakramanOmdat de uitleg van de chakra’s als bepaald model fungeert en abstract kan overkomen, hier een fictief voorbeeld van hoe het kan samenwerken en doorwerken.

Bijvoorbeeld als faalangst te maken heeft met het leggen van contacten.  In de voetchakra’s is dan bijvoorbeeld te zien dat iemand kleine stappen zet. In de wortelchakra komt faalangst naar voren als een laag eigenwaarde, bijvoorbeeld kan te zien zijn dat iemand werk doet onder wat haalbaar is. In de navelchakra is dit te zien in een verlangen meer met mensen in contact te komen. Maar het zal ook te zien zijn in de zonnevlecht waar een beperkt aantal handelingen naar voren komt i.v.m. angst voor contacten. Dan zal dat te zien zijn in de keelchakra waar de angst om iemand aan te spreken naar boven kan komen.

Dan kan de vraag zijn waar komt de faalangst vandaan? Misschien is er een ouder geweest die vaker zei ’je doet zo raar bij vreemden’ wat het kind in haar eigenwaarde heeft aangetast. ‘Ik ben niet goed zoals ik ben’ en heeft daardoor angst ontwikkeld met mensen contact te maken.  Is dit een thema die nu heling vraagt dan komt dat in de aura al naar boven bijvoorbeeld in een gevoel van eenzaamheid bij de persoon. En in een onbewust verlangen tot meer contact en een uitdagender baan bijvoorbeeld. De aurareadster brengt licht in de zaak door deze onbewuste processen bewust te maken zodat de cliënt de getrokken conclusie ”ik ben niet leuk genoeg om contacten te leggen” kan loslaten en zien dat het eigenlijk niks met haar van doen heeft.