Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘Paulianne Bosman Brouwer, Aurareading en Coaching’

Een aurareading is geen vervanging van medische, psychologische en/of psychiatrische hulp door een arts en/of therapeut. De aurareading is geheel op eigen verantwoording.

De aurareadster behoud zich het recht toe ten allen tijde de afspraak te verzetten zonder opgaaf van reden.

De kosten dienen aan het eind van het consult contant te worden betaald of binnen 14 dagen te worden overgemaakt.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paulianne Bosman Brouwer, Aurareading en Coaching, niet toegestaan om website-materiaal te kopiëren en/of openbaar te maken. Indien schriftelijk toestemming wordt verleend, dient een bronvermelding opgenomen te worden.

Zonder toestemming van de cliënt wordt door Paulianne Bosman Brouwer,  Aurareading en Coaching, geen informatie aan derden verstrekt.

Een aurareading wordt niet gegeven aan:
-Personen jonger dan 22 jaar
-Zwangere vrouwen